Leraren krijgen voorrang bij wonen

mainImage
Leraren krijgen voorrang bij wonen

Basisschoolleraren die in Rotterdam willen werken maar nog niet in de stad wonen kunnen in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Op die manier kunnen zij zich hier sneller vestigen.
Met de maatregel hoopt Rotterdam het nijpende tekort aan leraren op de basisscholen te kunnen opvangen. Gebleken was dat veel sollicitanten uiteindelijk afhaakten omdat zij geen huis konden vinden. Het onvoldoende faciliteren van leraren van buiten de stad heeft er naar het oordeel van de SP mede toe bijgedragen dat het onderwijs in Rotterdam qua mankracht in de problemen is geraakt.

Het initiatief van de SP werd in de raadsvergadering met een kleine meerderheid aanvaard (23-20). De SP kreeg steun van Leefbaar Rotterdam,  GroenLinks en de twee moslimpartijen. Merkwaardigerwijs niet van de Partij van de Arbeid en CDA. Ook VVD was tegen. Het verstrekken van gratis parkeervergunningen aan onderwijzers ging de meerderheid van de raad een stap te ver.


Foto: Digitaal Dagblad