Meer leerlingen naar speciaal onderwijs

mainImage
Meer leerlingen naar speciaal onderwijs

Speciale basisscholen hebben er het afgelopen jaar ruim tweeduizend leerlingen bijgekregen, meldt het AD. Dat staat haaks op de Wet passend onderwijs.

Met de introductie van de Wet passend onderwijs in 2014 was het de bedoeling dat meer kinderen die zorg nodig hebben in de reguliere schoolklassen zouden blijven. In 2017 was al sprake van een voorzichtige stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het speciaal (basis)onderwijs in het afgelopen jaar groeide met ruim tweeduizend kinderen.

Volgens het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso) is de rek eruit op gewone basisscholen. ''Leerkrachten hebben met alle goede wil geprobeerd kinderen binnenboord te houden, maar dat lukt niet meer’’, constateert voorzitter Wim Ludeke. Vooral leerlingen met gedragsproblemen kunnen ze niet meer in de klas houden.


Foto: Digitaal Dagblad