Michel van Elck wil in commissie Harbers 

mainImage
Michel van Elck wil in commissie Harbers Michel van Elck, raadslid van Leefbaar Rotterdam, heeft zich via twitter kandidaat gesteld voor de commissie ‘staatssecretaris Mark Harbers.’
Deze commissie gaat naar aanleiding van de affaire Howick en Lili onderzoeken hoe het mogelijk is dat asielzoekers - ondanks dat hun asielaanvraag meerdere keren is afgewezen - toch langdurig in Nederland verblijven.

Daarnaast moet deze commissie vastgesteld krijgen hoe het jarenlang procederen door asielzoekers en het stapelen van asielaanvragen tegen gegaan kan worden. De moeder van Lili en Howick, die zelf vorig jaar uitgezet werd, wist de procedure voor haar en haar kinderen jaren te rekken, aldus Van Elck, die zelf in de commissie wil plaats nemen omdat het volgens hem sinds 2007 aan politieke wil ontbreekt ''om domweg de vreemdelingenwet uit te voeren en werk te maken van illegaliteit.''

''Bij het generaal pardon in 2007 voor 28.000 uitgeprocedeerde asielzoekers beloofden toenmalige politici van PvdA en CDA plechtig dat voortaan streng opgetreden zou worden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers. Het is volkomen duidelijk dat hier helemaal niets van terecht is gekomen’’, aldus Van Elck. ‘’Illegalen lopen frank en vrij rond en krijgen bed, bad en brood. In plaats van een scherper uitzetbeleid, is het beleid alsmaar softer geworden met alle gevolgen/problemen en kosten voor de belastingbetaler van dien.’’
Van Elck heeft zich al eerder en vaker afgezet tegen het het gedogen van illegaliteit en het vooral inconsequente asielbeleid. ‘’Het aanpakken van illegaliteit was óók voor het vorige kabinet Rutte-Asscher een prioriteit. Met de nadruk op was. Want het strafbaar stellen van illegaal verblijf werd geschrapt. Daarbij kwam onder andere de toekenning van het kinderpardon en de invoering van de eerder genoemde bed, bad en broodopvang”.

Allemaal redenen voor Van Elck om zich kandidaat te stellen nu ook dit nieuwe kabinet in zijn ogen illegaliteit grotendeels gedoogt en nauwelijks actie wil en durft te nemen. “Alleen door nu gericht acties te ondernemen tegen illegaliteit worden nieuwe Howicks en Lili’s voorkomen. Na afwijzing moeten uitgeprocedeerde asielzoekers vanuit vreemdelingenbewaring direct uitgezet worden naar het land van herkomst. Moet maar één keer beroep tegen afwijzing mogelijk zijn en de uitkomst hiervan in detentie worden afgewacht. Daarnaast moeten de door de staat betaalde asieladvocaten alleen uitbetaald worden bij toewijzing en al die belangenbehartigers van illegalen stoppen met het bieden van valse hoop aan illegalen. Sterker nog moet niet alleen illegaliteit zelf maar ook het bieden van hulp aan illegalen strafbaar gesteld worden. En het allerbelangrijkste is gewoon de vreemdelingenwet willen uitvoeren en hierop handhaven. Want waar een wil is, is echt een weg”Foto: Digitaal Dagblad