Minder bureaucratie bij hulp graag

mainImage
Minder bureaucratie bij hulp graag

Het aanvragen van speciale hulpmiddelen voor gehandicapten is volgens Leefbaar in Rotterdam aan veel te veel onhandige regels gebonden. Dat is de conclusie van raadslid Caroline Aafjes-van Aalst. Zij schetst in een brief aan het stadsbestuur een voorbeeld van ‘’zo’n bureaucratische regelgeving’’ met daarbij de kanttekening dat gedetineerden daar geen hinder van ondervinden. ‘’Zij belanden in een gespreid bedje, terwijl kwetsbare Rotterdammers wel met een uitzichtloze regelgeving worden opgezadeld.’’

''Via Facebook werden wij door een Rotterdamse mantelzorger geattendeerd op een zorgwekkende situatie'', schrijft ze . ''Haar moeder, die momenteel in een verpleeghuis verblijft aangezien haar echtgenoot door gezondheidsomstandigheden een tijd niet thuis kon wonen, lijdt aan Parkinson en Lewy Body; een snel vorderende vorm van dementie die gepaard gaat met ernstige fysieke problemen. Om die reden heeft zij een speciale rolstoel nodig. Maar die kan pas worden aangevraagd na ontslag uit de zorginstelling of, op zijn vroegst, wanneer de ontslagdatum bekend is.’’

‘’Omdat dat moment echter’’, aldus Aafjes-Van Aalst, ‘’afhankelijk is van het herstelproces van haar echtgenoot, is het vooraf vaststellen van een ontslagdatum niet mogelijk. En aangezien de volledige afhandeling van een WMO-aanvraag vele weken in beslag neemt is de vrees dat mevrouw gedurende deze periode thuis aangewezen zal zijn op een tijdelijke rolstoel die niet voldoet, waardoor haar broze gezondheidstoestand zal verslechteren.’’

Werk aan de winkel voor zorgwethouder Sven de Langen, want Aafjes-Van Aalst wil weten of er meer WMO-maatwerkvoorzieningen die pas aangevraagd kunnen worden wanneer (duidelijk is wanneer) iemand uit een zorginstelling wordt ontslagen? En als dat inderdaad het geval blijkt of de wethouder bereid is die voorzieningen alvast tijdens het verblijf in een zorginstelling mogelijk te maken?


Foto: Digitaal Dagblad