Na verkiezingen drie jongeren actief

mainImage
Na verkiezingen drie jongeren actief

Het opkomstpercentage onder jongeren van zestien en zeventien jaar in Rotterdam tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart van dit jaar was 27%.
In totaal hebben zich daarna twaalf jongeren kandidaat gesteld voor een gebiedscommissie of wijkraad, maar hiervan is geen kandidaat verkozen in een van de gremia. Wel zijn drie jongeren geloot voor een wìjkcomité. Zij hebben hun zetel in de wijkraad aanvaard en zijn nu actief in de wijk.

Hoe zij het proces hebben ervaren zal kwalitatief worden getoetst in de vorm van interviews. Dit is als onderdeel meegenomen binnen de evaluatie van de experimenten, die door de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2019 worden de resultaten daarvan bekend gemaakt.


Foto: Digitaal Dagblad