Dagblad010 | Natuuroevers voor schoner water in de Rotte 

Natuuroevers voor schoner water in de Rotte 

mainImage
De Rotte

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan in de Rotte bij het Rottemerengebied natuurvriendelijke oevers aan. Aan beide zijden van de rivier en langs eiland Pekland komen meterslange stroken met oeverplanten. De maatregel is noodzakelijk voor een goede kwaliteit van het water. De aanleg start in oktober en is klaar in maart volgend jaar.

De werkzaamheden vinden plaats ná het recreatieseizoen en vóór het broedseizoen. Bij de aanleg en het beheer van groene oevers houdt het waterschap rekening met de natuur en met watersporters en -recreanten. Bijvoorbeeld door steigers vrij te houden van begroeiing en door te zorgen voor een geleidelijke overgang tussen water en land. Daar kunnen verschillende plantensoorten gaan groeien. Die begroeiing zorgt dan weer voor een fijn leefklimaat voor allerlei dieren, zoals (water)vogels, vissen, insecten en kikkers. In natuurvriendelijke oevers kunnen zij schuilen, eten vinden, opgroeien en voortplanten.

“Natuurvriendelijke oevers tellen voor drie”, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Ze dragen bij aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit, de begroeiing zorgt ervoor dat oeverkanten minder snel afbrokkelen én al dat groen is fijn om naar te kijken, langs te lopen, fietsen of varen.” 

Voor de aanleg en het beheer van twee hectare natuurvriendelijke oevers langs de Rotte en Pekeiland ontvangt het hoogheemraadschap subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en een bijdrage van Provincie Zuid-Holland.


Foto: Elizabeth de Groot