Dagblad010 | 'Nee geen etnische relatie met geweld'

'Nee geen etnische relatie met geweld'

mainImage

Het college in Rotterdam zegt niet bereid te zijn tot het laten uitvoeren van een extern onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder Rotterdamse scholieren.

Dat is de reactie van locoburgemeester Bert Wijbenga naar aanleiding van een serie aanrandingen en verkrachtingen in de directe omgeving van Delfshaven waarbij twee tieners zijn opgepakt, die tot de jeugdbende ‘Franselaangroep’ behoren.

Wijbenga vindt ‘’dat er al voldoende aanknopingspunten zijn in afgesloten onderzoeken’’ om het huidig beleid van de Aanpak Seksueel Geweld voort te zetten en verder te ontwikkelen op basis van signalen uit de wijken.

In antwoord op schriftelijke vragen van Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam noemt hij daarbij de onderzoeken zoals die van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen (Effectief preventief - Het voorkomen van seksueel geweld door seksuele en relationele vorming in het onderwijs, 2017) en van Rutgers en Soa Aids Nederland (Seks onder je 25e, 2017).

Op de vraag van Hoogwerf of normalisering van seksueel grensoverschrijdend gedrag zich binnen bepaalde culturele en/of etnische gemeenschappen makkelijker ontwikkelt, bijvoorbeeld door kopieergedrag en omdat ouders nauwelijks een sturende of corrigerende rol op zich lijken te nemen om een gezonde seksuele ontwikkeling van hun kinderen te bewerkstelligen, antwoordde Wijbenga namens het college: nee.
‘’Wij hebben onvoldoende onderbouwing dat deze vormen van gedrag en corrigerend gedrag van ouders specifiek gekoppeld zouden zijn aan culturele en/of etnische gemeenschappen.’’