Nieuw actieplan: 'Relax. Dit is Rotterdam'

mainImage
Nieuw actieplan: 'Relax. Dit is Rotterdam'

Wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven) heeft donderdag het programma ‘Relax. Dit is Rotterdam’ gepresenteerd.
Het stadsbestuur geeft daarmee haar visie over hoe de diversiteit in de stad beter wordt geaccepteerd en tot meer ontspannen samenleven leidt.
''In Rotterdam wonen mensen met verschillende achtergronden, leefwijzen en overtuigingen. Diverser dan Rotterdam bestaat niet. Soms zorgt dat voor vervreemding en ongemak tussen mensen en dat pakt het college aan. Iedereen moet zich vrij, veilig en prettig voelen. Dat is waar komende jaren vol op wordt ingezet.''

“In Rotterdam is over het algemeen iedereen op zijn plek'', vind Wybenga. ''Maar ik zie en hoor ook dat er spanningen ontstaan en Rotterdammers aanstoot nemen aan elkaar omdat ze niet dezelfde achtergrond of denkbeelden hebben. Aanspreken op gedrag is goed, maar afkeuring en zelfs uitsluiting op basis van afkomst, geloof of geaardheid is onze gezamenlijke tegenstander. De wet is hierbij onze leidraad. En het resultaat is respect voor elkaar.”

Aan het actieprogramma ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag. De belangrijkste is de Nederlandse wet. Overal waar de grondwet in het geding komt, grijpt het stadsbestuur in. ''Of het nu gaat om arbeidsmarktdiscriminatie, intimidatie, uitschelden of beledigen, iedereen kan een beroep doen op de gemeente als de grondwet wordt geschonden. Verder is de beheersing van de Nederlandse taal een belangrijk uitgangspunt voor een betere verbinding in de stad. Nederlands kunnen spreken, schrijven en verstaan maakt meedoen mogelijk, schept kansen.''

Het derde uitgangspunt is dat het Rotterdamse college zich bewust is van haar voorbeeldfunctie en op respectvolle wijze werkt aan verbeteringen in de stad, aldus Wijbenga.

Aan de slag
Het stadsbestuur zegt de afgelopen maanden met veel Rotterdammers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en sportclubs te hebben gesproken om te komen tot dit actieprogramma met de volgende pijlers.


  • Aanpak ongewenst gedrag op straat
    De sociale veiligheid van Rotterdammers die zich kwetsbaar voelen, gaat omhoog. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat zoals intimiderend aanspreken of naroepen wordt door onze handhavers streng aangepakt. Ook richten we ons op het zichtbaar en bespreekbaar maken van intimiderend gedrag in de publieke ruimte en de gevolgen hiervan. Verder ondersteunen we professionals op het gebied van preventie en omgang met intimidatie van vrouwen en gender-gerelateerd geweld.

  • Ondersteuning scholen
    Scholen in Rotterdam geven voorlichting en training over het omgaan met (seksuele- en gender) diversiteit, inclusiviteit en uitsluiting. Het doel is bewustwording van vooroordelen en acceptatie van diversiteit. En het vergroten van weerbaarheid en communicatievaardigheden van kinderen en jongeren op dit onderwerp.

  • Nieuwkomers op weg
    Nieuwe Rotterdammers die vanuit het buitenland naar onze stad komen, vinden hun weg in de Rotterdamse samenleving en spreken zo snel mogelijk Nederlands. Ook zijn zij bekend met de rechten en plichten die de Nederlandse rechtstaat met zich brengt en handelen daarnaar.


 


| Foto: Digitaal Dagblad