Nieuw pact voor plasticvrij Haringvliet

mainImage
Nieuw pact voor plasticvrij Haringvliet

De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, IVN Natuureducatie, NLDelta, de Vogelbescherming en gemeente Goeree-Overflakkee hebben besloten samen te werken om het druk bevaren Haringvliet schoon en plasticvrij te krijgen.

‘’Je moet met je voeten in de rotzooi staan om het probleem te beseffen’’, was de algemene visie tijdens de eerste werkconferentie van de partijen. ‘’Helaas gaat een schoon Haringvliet niet alleen bereikt worden met jutten en ruimen. Het is ook noodzakelijk om stroomopwaarts goede afspraken te maken met onze buurlanden. Het Haringvliet is op dit moment het afvoerputje van zwerfafval en vervuiling afkomstig uit de rivieren.’’

De provincie Zuid-Holland is om die reden ook lid geworden van de statiegeldalliantie. Het onderzoek van CE Delft heeft uitgewezen dat het plastic zwerfafval op deze manier met 80% verminderd kan worden. Door de vervuiling (onder andere door plastic) en de afsluiting van het Haringvliet zijn er veel van die vissoorten verdwenen.


Foto: Digitaal Dagblad