Nieuwe Banier blijft Huis van de Wijk

mainImage
Nieuwe Banier blijft Huis van de Wijk

De Nieuwe Banier blijft Het Huis van de Wijk in de Agniesebuurt, ook al is het momenteel minimaal beschikbaar voor de wijkbewoners. De meeste activiteiten worden georganiseerd in De Propeller. In die situatie kan pas verandering komen als de rechter op 7 december de gemeente in het gelijk stelt in een procedure tegen het zittende stichtingsbestuur van de Nieuwe Banier, dat sinds oktober 2017 geen huu meer heeft betaald voor het gemeentelijke pand.

De subsidierelatie met stichting de Nieuwe Banier is met ingang van 1 januari 2018 beëindigd omdat het Huis van de Wijk geen toegankelijk karakter meer had en het stichtingsbestuur de subsidiemiddelen niet kon verantwoorden. De stichting heeft dat besluit aangevochten en sindsdien niet meer gereageerd. Ook niet op de aanmaningen van de deurwaarder, schrijft wethouder Sven de Langen aan het stadsbestuur.


Foto: Digitaal Dagblad