Dagblad010 | Nijpels: ''Polderen zoals nog nooit vertoond.''

Nijpels: ''Polderen zoals nog nooit vertoond.''

mainImage
Nijpels: ''Polderen zoals nog nooit vertoond.''

Het Klimaatakkoord is nog verre van af, maar nu de hoofdlijnen op papier staan is volgens voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels wel een heel belangrijke mijlpaal bereikt. Nijpels verwacht dat eind dit jaar een “volwassen akkoord’’ op tafel ligt.

De voorzitter noemt het overleg over een Klimaatakkoord “polderen zoals nog nooit is vertoond.”
In totaal praten meer dan honderd organisaties mee over welke maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen op zijn minst met 49 procent terug te dringen in 2030. Zowel overheden als bedrijven en maatschappelijke organisaties zitten om de vijf tafels die voor afzonderlijke sectoren zijn ingericht.

Nijpels zei tijdens zijn presentatie dat niemand de minimale 49 procent reductie ter discussie heeft gesteld. “Daar bestaat consensus over. En niemand is boos weggelopen, ook al is het er soms hard aan toe gegaan. We hebben het hele spul bij elkaar gehouden,” aldus Nijpels. Hij zei dat heel Nederland te maken krijgt met de gevolgen van het klimaatbeleid. Dat vergt veel investeringen, maar biedt volgens hem ook kansen, zoals nieuwe innovaties en werkgelegenheid die daar weer uit voortkomt.

‘’Maar de wereld wordt er beter van’’, aldus de voorzitter, die beseft dat sommige maatregelen pijn zullen doen. “Het is niet een soort supermarkt waar je alleen de lekkere producten in je mandje kunt doen.”

De plannen worden nog doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Als daaruit zou blijken dat de 49 procent niet wordt gehaald, dan moeten de voorstellen worden aangepast, zegt hij. Hoe de rekening wordt verdeeld, is uiteindelijk aan de politiek.

Nijpels (foto) ging ook in op de moeizame onderhandeling aan de zogeheten industrietafel. “Dat is een buitengewoon ingewikkelde tafel die te maken heeft met beslissingen die in het buitenland worden genomen.” Een van de discussiepunten is de opslag van CO2 onder de Noordzee. Dat is geen definitieve oplossing, maar hooguit een ‘overbruggingsoptie’, zegt Nijpels. Maar de milieubeweging is er zeer kritisch over.


Foto: Digitaal Dagblad