‘Onderteken niets van Vestia’

mainImage
‘Onderteken niets van Vestia’

Bewoners van de Tweebosbuurt, die niet willen dat hun woning wordt gesloopt, doen er goed aan geen enkel papier te ondertekenen, waar hun huisbaas Vestia mee langskomt. 

Deze aanbeveling doet het actiecomité Tweebosbuurt, dat zich inzet om de geplande sloop van 600 woningen in de wijk tegen te houden. 

Voorzitter Menno Janssen van het actiecomité legt uit: “Op 3 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld met de woningcorporatie Vestia betreffende transformatie van de  Tweebosbuurt. In deze overeenkomst staat dat dit voornemen moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft dit verzoek terugverwezen naar de raadscommissie voor inhoudelijke besluitvorming. Kortom dit gaat nog wel even duren. En de bewoners kunnen bij de commissie gebruik maken van hun inspraakrecht”. 

De in Crooswijk (!) woonachtige Janssen, die onbezoldigd en uit solidariteit met de Tweebosbuurters actie voert, ergert zich enorm aan het sloopplan. Hij vervolgt: “De indruk ontstaat dat een buurt met bijna 600 goede woningen en bedrijfsruimten moet worden gesloopt om eerdere planvorming van de gemeente uit te voeren. En de financiële problemen bij Vestia te verlichten. De bewoners van de Tweebosbuurt worden hierdoor op het offerblok  gelegd voor de gemeente en Vestia”. 

Janssen kan zich voorstellen, dat de bewoners uit de Tweebosbuurt zich bedreigd voelen. Maar dat is niet nodig. Want, zo meldt Janssen: “De advocaten van het Advokatenkollektief Rotterdam zeggen: Uw huurcontract is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen de rechter kan deze huurovereenkomst opzeggen. U heeft dus huurbescherming. Vestia moet dus eerst naar de rechter om te vragen om de huur op te zeggen. Advies: Doe niets, maak geen afspraak, teken niets. Daar is het allemaal veel te vroeg voor”.

In september bespreekt de raadscommissie het sloopplan. Bewoners kunnen inspreken. Janssen: “En dat moeten we gaan doen met zijn allen!”

Morgen staat het actiecomité bij Het Klooster, Afrikaanderplein 7. Iedereen is welkom. Van 16.00 tot 18.00 uur. 


Foto: Digitaal Dagblad