Onderzoek naar gedrag politie na verkrachting

mainImage
Onderzoek naar gedrag politie na verkrachting

De inspectie van Justitie en Veiligheid gaat slachtoffers van zedenmisdrijven in Den Haag, Rotterdam, Oost-Nederland, Zeeland/West-Brabant en Limburg vragen hoe de politie met hen en hun zaak is omgesprongen. Aanleiding is onder meer een omstreden aanrandingszaak in Hoorn, waar het slachtoffer zelf haar aanrander opspoorde omdat de politie het in haar ogen liet afweten.

De inspectie concludeerde in deze zaak dat de politie fouten had gemaakt en te passief had opgetreden. Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft het onderzoek in gang gezet op verzoek van de Tweede Kamer. Het onderzoek richt zich op mogelijke belemmeringen voor slachtoffers als zij aangifte doen van aanranding of verkrachting. Ook kijkt de inspectie naar het opsporingsonderzoek en of het besluit om al dan niet te vervolgen, is meegedeeld aan de aangeefster of aangever.


Foto: Digitaal Dagblad