Ophoging kademuren is begonnen

mainImage
Ophoging kademuren is begonnen

Er is sinds dinsdagmorgen een begin gemaakt met de vervanging van de oude kademuren aan de Maaskade. De operatie gaat over een afstand van bijna een halve kilometer. De muren worden ongeveer een halve meter verhoogd, tot NAP + 3 meter. De kans dat het Noordeiland overstroomt wordt daarmee teruggebracht naar nog maar eens in de tien jaar.

De ingreep is noodzakelijk omdat uit een onderzoek van het Havenbedrijf bleek dat de kade niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. In december 2015 was er sprake van een verzakking over de lengte van veertig meter. De kade dateert uit 1892.

Ook na de vernieuwingsoperatie blijft de Maaskade een ligplaats voor binnenvaartschepen. Voor de veiligheid van de schepen wordt de hele kade  uitgebaggerd tot een diepte van 3,65 meter onder NAP. Dieper kan niet, want dat zou gevolgen kunnen hebben voor de fundering van de vele oude panden. Dat risico wil het Havenbedrijf niet nemen.

De kade behoudt vanaf het water dezelfde uitstraling, inclusief zijn karakteristieke keien-look en witte palen. De kadevernieuwing duurt een klein jaar.


| Foto: Digitaal Dagblad