Dagblad010 | Politie beperkt nieuws tot minimale

Politie beperkt nieuws tot minimale

mainImage
Politie beperkt nieuws tot minimale

Ook de Rotterdamse politie heeft van de politiebonden het verzoek gekregen om de komende uren (dagen) het politienieuws in slechts zeer beperkte mate te verspreiden en te volstaan met prioriteiten. Vierentwintig uur terug gold dat voor Den Haag, dat overigens ten aanzien van eerdere overvallen wel getuigen bleef oproepen.

De oproep is een onderdeel van de acties, die politiemedewerkers voeren voor een beter salaris en vermindering van werkdruk. Het laatste kan alleen worden gerealiseerd wanneer de politiekorpsen in de verschillende steden fors worden uitgebreid. De politiebonden worden bij dat streven landelijk met name gesteund door het Forum van Democratie.

Maar ook komiek Jochem Myer doet op zijn manier een beetje mee aan de campagne.


Foto: Digitaal Dagblad