Proeven buurtrechtspraak 010 geslaagd

mainImage
Proeven buurtrechtspraak 010 geslaagd

Rechters komen op een groeiend aantal plaatsen in Nederland uit hun Paleizen van Justitie om in de wijk te bekijken hoe problemen het beste aangepakt kunnen worden. In Rotterdam en Den Haag gingen na de zomer proeven van start met buurtrechtspraak. Zulke buurtrechters zoeken samen met andere partijen in de wijk naar oplossingen. Ze doen dat door te praten en bemiddelen en niet zoals gebruikelijk door bindende vonnissen uit te spreken.

Inmiddels is de meerderheid van de rechtbanken in Nederland plannen aan het maken om vanaf volgend jaar te gaan experimenteren met uiteenlopende soorten buurtrechters. Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker meldt dat in een brief aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), die ook enthousiast is over het concept. Dekker hoopt dat de proefprojecten leiden tot ''nieuwe en verbeterde rechterlijke procedures'', schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Tijdens zo'n proef in Noord-Nederland bleek dat onenigheid vaak geschikt kan worden buiten de gewone rechter om. Procedures in de wijk gaan snel en de rechter stelt zich menselijk op.

 


| Foto: Digitaal Dagblad