PvdA wil strengere eis VOG-verklaring

mainImage
PvdA wil strengere eis VOG-verklaring

De PvdA in Rotterdam wil de voorwaarden voor het verkrijgen van een VOG  - dat is een door de gemeente afgegeven verklaring van goed gedrag  - verscherpen.
De raadsleden Van Eikeren en Balwantsingh vinden dat in de VOG-procedure ook het tuchtrecht betrokken moet worden. Nu is het nog zo dat justitie geen inzage heeft in tuchtrechtelijke veroordelingen.
Die omissie is aan het licht gekomen in de zaak van de 58-jarige atletiektrainer uit Barendrecht, die zich schuldig heeft gemaakt aan jarenlang misbruik van tienermeisjes in zijn woonplaats en in Den Haag.

Ook zou de Partij van de Arbeid graag zien dat Rotterdamse jeugdverenigingen verplicht worden aangifte te doen van dit soort zaken en dat de gemeente de juridische kosten hiervoor vergoed. En voor alle zekerheid hebben de raadsleden ook nog aan het college gevraagd of de Barendrechtse atletiektrainer actief is geweest in Rotterdam.


Foto: Digitaal Dagblad