PvdD komt op voor 'vergeten' groep

mainImage
PvdD komt op voor 'vergeten' groep

De Partij van de Dieren in Rotterdam bepleit een andere en vooral betere regeling voor dieren waarvan de eigenaar is opgenomen in een gesloten zorginstelling, in hechtenis gaat of in het geval van huiselijk geweld uit huis wordt geplaatst. Deze dieren komen in de opvang in een uitzichtloze situatie terecht, omdat zij volgens de huidige wet niet aan nieuwe baasjes mogen worden overgedragen en dus zonder succes wachten op de terugkeer van de oude.

Raadslid Ruud van der Velden weet niet zeker of deze gevallen zich in Rotterdam vaak voor doen, maar wil het wel onderzocht hebben. ‘’Wij begrijpen dat het eigenaarschap, bezit en het houden van dieren in de wet geregeld wordt, maar hopen toch dat de gemeente een faciliterende rol kan spelen in het borgen van dierenwelzijn als een eigenaar geen afstand van een dier wil of kan doen. Zeker in de situatie dat de noodzakelijke zorg voor het dier in het geding is’’, aldus Van der Velden in een brief aan het stadsbestuur. ‘’De gemeente zou bijvoorbeeld het gesprek aan kunnen gaan met een rechtmatige houder met als inzet het bespreekbaar maken van beëindiging van het eigenaarschap.’’

In elk geval is hij een voorstander van een herijking van de landelijke wetgeving op dit gebied.


| Foto: Digitaal Dagblad