Raad aan zet bij verruiming winkeltijden

mainImage
Raad aan zet bij verruiming winkeltijden

De gemeenteraad moet een beslissing nemen om winkels buiten het centrum van Rotterdam  op zon- en feestdagen eerder open te laten gaan. In oktober vroegen de fracties van D66, DENK, Leefbaar Rotterdam en SP het stadsbestuur om te onderzoeken of het mogelijk is om winkels buiten het centrum op deze dagen eerder de deuren te laten openen. Volgens hen is er in de huidige situatie sprake van oneerlijke concurrentie.

Winkeliers in het centrum en op de strandboulevard van Hoek van Holland mogen op zon- en feestdagen open vanaf 08.00 uur, terwijl hun concurrenten buiten het centrumgebied om 12.00 uur de deuren mogen openen.

Burgemeester Aboutaleb laat de keuze aan de gemeenteraad. Wel adviseert hij de raadsleden om rekening te houden met de werkgelegenheid, zondagsrust, leefbaarheid en veiligheid van de openbare orde. Ook dient het belang van winkeliers met weinig of geen personeel te worden afgewogen. ''Het komt weleens voor dat winkeliers door middel van (huur)overeenkomsten verplicht worden tot een winkelopenstelling op zondag. Om de behoefte naar de verruiming van de winkeltijden te polsen zou u kunnen overwegen om een draagvlakmeting te laten uitvoeren en de uitkomsten hiervan in het debat te betrekken'', aldus Aboutaleb.


Foto: Digitaal Dagblad