'Rattenoverlast is stedelijk probleem’

mainImage
'Rattenoverlast is stedelijk probleem’

In de Narcissenstraat in Bloemhof hebben bewoners overlast van ratten. Woonstad Rotterdam neemt maatregelen om de plaagdieren te weren uit woningen. Maar het probleem is breder, want rattenoverlast moet gezamenlijk en op gebiedsniveau worden aangepakt.

“Overlast van ratten is natuurlijk bijzonder vervelend,” zegt Barbara van Steen, manager wijkbeheer bij Woonstad Rotterdam. ‘’Het is een stedelijk probleem, waarbij meerdere partijen verantwoordelijk zijn. Het moet dan ook gezamenlijk en op gebiedsniveau worden aangepakt.”

Een belangrijke oorzaak van de aanwezigheid van plaagdieren is een vervuilde omgeving, etensresten op straat en slecht bijgehouden tuinen en beplanting. Hier speelt gedrag van bewoners een rol. Het bestrijden van plaagdieren is een taak van de gemeente, zowel in de openbare ruimte als in de woning. De Roteb huurt hier gespecialiseerde bedrijven voor in.

Van Steen: “Woningeigenaren, zoals woningcorporaties, kunnen maatregelen treffen om ratten en andere plaagdieren uit de woningen te weren. Daarvoor is het wel belangrijk dat bewoners die plaagdieren hebben aangetroffen, dit meteen melden bij de gemeente.”

“Alleen als alle partijen gezamenlijk optrekken kan ongedierte effectief worden bestreden,” stelt Van Steen. Begin september overleggen alle wijkpartners in Bloemhof met elkaar hoe het rattenprobleem kan worden aangepakt. Om de juiste maatregelen te treffen, is het belangrijk dat bewoners melding maken wanneer ze ratten in de woning aantreffen.


| Foto: Digitaal Dagblad