Registreren imams ''een stap te ver''

mainImage
Registreren imams ''een stap te ver''

De coalitie in Rotterdam zegt de zorgen van Leefbaar te delen als het gaat over ongewenste buitenlandse beïnvloeding door intolerante en radicale sprekers, maar vindt het vooraf registreren van imams ‘’een stap te ver.’’

In een brief aan de raad, waarin burgemeester Aboutaleb ingaat op de deze zomer door Leefbaar ingediende initiatiefnota over de toename van radicalisering, schrijft hij dat ‘’een dergelijke registratie wettelijk nagenoeg onmogelijk is en daarnaast onwenselijk. Het registreren van religieuze sprekers is daarnaast een inperking van de persoonlijke vrijheid en doet afbreuk aan de privacy van individuen.’’

Het stadsbestuur laat de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de keuze van predikende imams aan de besturen van de moskeeën. ‘’Indien er signalen zijn dat binnen- of buitenlandse sprekers activiteiten (gaan) verrichten die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en aanzetten tot haat en/of geweld, kan het Openbaar Ministerie optreden en dan is het ook aan het OM om tot vervolging over te gaan’’, aldus de burgemeester.

In de nota van Leefbaar staat verder: ‘’Geen islamitische enclaves.’’ Daarop antwoordt Aboutaleb namens zijn tien wethouders: ‘’leder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Aan grondrechten tornen wij niet. Iedere geloofsgemeenschap heeft de vrijheid om een gebedshuis naar eigen inzichten te bouwen en of in te richten.’’


Foto: Digitaal Dagblad