Rijksoverheid klant Groothandelsgebouw

mainImage
Rijksoverheid klant Groothandelsgebouw

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die tot nu alleen gevestigd was in Den Haag en Groningen, heeft nu ook kantoorruimte gehuurd in Rotterdam en wel in het Groot Handelsgebouw, dat sinds afgelopen zomer eigendom is van HighBrook Investors. De Rijksoverheid is daarmee een grote klant geworden van het eerste grote naoorlogse bedrijfsgebouw van Rotterdam, want het gaat 1600 m² benutten.

DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert school-, staats en inburgeringsexamens. Daarnaast int het lesgelden en studieschulden en is het beheerder van het diplomaregister.


Foto: Digitaal Dagblad