Rotterdam moet WMO-voordeel betalen

mainImage
Rotterdam moet WMO-voordeel betalen

De eigen bijdrage voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt voor iedereen 17,50,- per vier weken. Voor veel mensen is dat een behoorlijke besparing.

‘’Je zou dus verwachten dat het Rotterdamse stadsbestuur deze maatregel dankbaar omarmt. Maar niets is minder waar’’, aldus de Leefbaar-raadsleden Michel van Elck en Caroline Aafjes. ‘’Bij monde van CDA-wethouder Sven de Langen beklaagt het college zich juist over de verwachte toename van WMO-aanvragen als gevolg van deze nieuwe regelgeving.’’

Leefbaar Rotterdam vindt het triest dat deze spaarzame meevaller voor zorgbehoevende Rotterdammers door het college kennelijk als een als een probleem wordt gezien. Van Elck en Aafjes hebben daar vragen over gesteld aan het stadsbestuur. Zij vinden dat zorgbehoevende Rotterdammers, ''na het asociale afbraakbeleid van de kabinetten-Rutte en de miljoenenbezuinigingen van uw college op ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, juist snakken naar maatregelen die de zorg toegankelijker en betaalbaarder maken'' en wil weten of zijn standpunt wordt gedeeld.

Dat de Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen zich beklaagt vinden ze vreemd en ze vragen bovendien de zekerheid dat hij zich niet zal verzetten tegen de eigen bijdrage van 17,50 per vier weken, waardoor de Rotterdammers via een omweg alsnog op kosten zullen worden gejaagd.

Op voorhand liet De Langen via zijn woordvoerster weten ‘’dat het Rijk een besluit genomen zonder daar de financiële consequenties goed in mee te nemen. Dat is waar de wethouder zich zorgen over maakt. De rekening komt namelijk niet bij het rijk op tafel maar bij de gemeente.’’


Foto: Digitaal Dagblad