Rotterdam test gevelplaten hoogbouw

mainImage
Rotterdam test gevelplaten hoogbouw

Bouw & Woningtoezicht in Rotterdam kijkt de komende weken naar acht gebouwen waarvoor na een eerstelijns beoordeling mogelijk aanvullende maatregelen genomen moeten worden in het kader van een onderzoek naar de kwaliteit van gevelplaten. Aanleiding hiervoor is de brand in de Grenfell Tower in Londen in juni 2017 waar een woontoren met 24 verdieping in vlammen opging.

‘’Dat wil overigens niet zeggen, dat deze gebouwen onveilig zijn’’, aldus bouwwethouder Bas Kurvers. ‘’Er zou alleen een veiligheidsrisico kunnen zijn. De gesprekken met de eigenaren worden de komende weken gevoerd. Als verder onderzoek noodzakelijk is, zullen we vragen dit gericht uit te voeren. In het uiterste geval kan de gemeente deze inspectieplicht afdwingen.’’

Er komen in totaal 30 gebouwen in aanmerking voor een nadere inspectie. Dit zijn de hoogste gebouwen van Rotterdam en zorginstellingen en ziekenhuizen. Bouw- en Woningtoezicht en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben deze gebouwen beoordeeld op gebruikte (bouw)materialen en brandpreventieve maatregelen zoals vluchtwegen, blusapparatuur en meldingsinstallaties. De selectie van deze 30 gebouwen is gemaakt naar aanleiding van het inzoomen op in totaal 11.000 adressen, die uiteindelijk van de allereerste 210.000 adressen overbleven.

Rotterdam, dé hoogbouwstad van Nederland, heeft, gezien de impact van de ramp in Londen, het initiatief genomen een onderzoek te starten en niet te wachten op een aanwijzing van het Rijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal binnen afzienbare termijn de Nederlandse gemeenten dringend adviseren een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren.


Foto: Digitaal Dagblad