Rotterdam vecht hard tegen insectensterfte

mainImage
Rotterdam vecht hard tegen insectensterfte

“Insecten hebben niet alleen een intrinsieke waarde, ze zijn ook de bouwsteen van de voedselketen voor andere soorten en dragen daarom bij aan de biodiversiteit. Maar helaas gaat het schrikbarend slecht met de instandhouding van de populaties insecten en is recent nog een extreme daling van het aantal dagvlinders gebleken.’’

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren in Rotterdam, die het probleem aan de kaak heeft gesteld, kan toch enigszins gerust zijn want de gemeente blijkt er alles aan te doen om de leefgebieden van insecten te verbeteren en te vergroten.

Die maatregelen ziet men terug in het beheer en onderhoud van de buitenruimte, bij aanleg en herinrichting van buitenruimte en in de vorm van stimuleringsmaatregelen voor bewoners. Stenige wijken worden vergroend en er wordt gewerkt met kwalitatief hoogwaardig siergroen dat insectenvriendelijk is.

Ook wordt er gevarieerder en ecologisch gemaaid zoals mozaïekmaaien in Charlois en IJsselmonde en is er onder meer een bijenberm aangelegd aan de G.K. van Hogendorpweg

Bij natuurvriendelijke oevers worden oeverranden bewust niet gemaaid ter bevordering van de overwintering van insecten. Bij herplant en herinrichting wordt rekening gehouden met een bloemrijk assortiment van struiken en bomen, bol- en knolgewassen en vaste planten met als doel meer diversiteit in de stad.

In bosplantsoenen worden houtrillen ter bevordering van insectenholtes, dood hout en insectenhotels aangebracht. In het Kralingse Bos is een insectenvallei gemaakt. Bij het onderhoud van groen wordt gewerkt met biologische bestrijdingsmiddelen.

De gemeente legt verder groene daken aan zoals de dakbeplanting op de Hofbogen en Dakpark Vierhavenstrip. Daarnaast stimuleert de gemeente de aanleg van groene daken in Rotterdam voor dakeigenaren door middel van een subsidie en stimuleert bewoners om meer groen aan te leggen in particuliere tuinen via participatieprogramma’s als ‘tegel eruit, groen er in’. Ook kan er bij ter ondersteuning een tuincoach worden aangesproken tijdens riool- en straatvervanging.

Hieruit blijkt dat de zorgen van de Stichting Natuurmonumenten en de Partij voor de Dieren over insectensterfte in de stad worden gedeeld door de gemeente, die hierover periodiek overleg heeft met provinciale natuurorganisaties, de Landschapstafels Hof van Delfland, IJsselmonde en Voorne-Putten; Recreatieschap Rottemeren, het Intergemeentelijk stadsecologen netwerk ZuidHolland; de Adviescommissie voor dierenwelzijn en stadsnatuur. Bureau Stadsnatuur is deelnemer van deze laatstgenoemde adviescommissie.

[caption id="attachment_42535" align="alignnone" width="2100"] Bij een van de trapopgangen van de Hofbogen treft men dit moestuintje aan. Geen gezicht in een moderne stad, maar goed voor de insecten.[/caption]

 


Foto: Digitaal Dagblad