Rotterdamse scholen vatbaar voor ellende

mainImage
Rotterdamse scholen vatbaar voor ellende

Uit het onderzoek van het onderwijsbureau DUO, dat zijn tenten nu ook gaat opslaan in het Groothandelsgebouw, blijkt dat het geconstateerde geweld tegen docenten doorgaans vaker voorkomt op de niveaus VMBO Basis en Kader en op scholen met veel achterstandsleerlingen. Dat maakt Rotterdam extra vatbaar maakt voor dergelijke misstanden, schrijft Leefbaar-raadslid Jari Esbeukman aan het stadsbestuur. Hij wil daarom weten of er cijfers bekend zijn over het aantal fysieke en verbale geweldsincidenten tegen docenten op Rotterdamse middelbare scholen en in hoeveel gevallen er (ook bij dealen en wapenbezit) het afgelopen schooljaar aangifte is gedaan?

Toen DUO in december 2015 onderzoek deed naar geweld tegen VO-docenten bleek dat 22 procent van hen in het schooljaar 2014-2015 te maken had gekregen met verbaal of fysiek geweld door leerlingen. In het schooljaar 2017-2018 is dit gestegen naar 27 procent.

‘’Leraressen die worden betast of worden uitgescholden door leerlingen met een onvoldoende. Leraren die klappen krijgen of worden bekogeld met tafels en stoelen. Des te meer zorgwekkend is het gegeven dat het aantal incidenten toeneemt’’, aldus Esbeukman, die zelf docent is in Rotterdam maar zich gelukkig prijs nooit last te hebben ondervonden.

Hij vindt trouwens dat het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) ontoereikend is gebleken, terwijl er in de wandelgangen over een succes wordt gesproken. Ook bepleit hij effectievere alternatieven voor agressieve probleemleerlingen, die niet langer op reguliere scholen te hanteren zijn en hoopt dat de gemeente bereid is hierover mee te denken.


Foto: Digitaal Dagblad