Scholieren op Zuid doen het steeds beter

8 May 2018, 15:17 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Leerlingen op Rotterdam-Zuid lopen steeds meer hun achterstand in. Het verschil tussen de resultaten van de centrale eind Citotoets in Rotterdam-Zuid en van leerlingen in de vier grote steden is kleiner geworden. In vergelijking met voorgaande jaren kregen meer kinderen van Rotterdam Zuid in groep 8 een havo/vwo advies. Ook is het schoolverzuim op Zuid gedaald.

Dit blijkt uit de derde ‘Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid’ die in opdracht van de onderwijspartners in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is gemaakt. De Basismonitor laat de ontwikkelingen zien over de periode 2010 tot en met 2017.

De prestaties van leerlingen van Zuid gaan de goede kant op, toch blijft extra aandacht hard nodig. Zo blijkt uit de monitor dat leerlingen in de zeven focuswijken in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan gemiddeld namelijk in 30% van de gevallen een lagere opleiding volgen dan het advies van de basisschool. In de vier grote steden is dat 17%. Positief is dat vergeleken met de vier grote steden gemiddeld een groter deel van de leerlingen van Zuid met een vmbo ‘kader’ advies, namelijk 60%, doorstroomt naar een mbo-opleiding op het hoogste niveau. In de G4 is dat 46%.

Loopbanen in het onderwijs meten
In vergelijking met de vier grote steden volgen echter nog steeds minder studenten van Zuid een opleiding op mbo niveau 4. Op Zuid is dat 43,4% in de vier grote steden 47,6%. Tegelijkertijd is het aandeel studenten op niveau 4 wel gestegen. Van de mbo-studenten van Rotterdam Zuid, is het deel dat een opleiding volgt in de zorg de afgelopen jaren gestegen en ligt met 11,7% iets hoger dan het gemiddelde in de vier grote steden (10,6%). Ook het aandeel mbo-studenten van Zuid dat een opleiding volgt in de techniek is de afgelopen twee jaar gestegen. In het schooljaar 2016-2017 ligt dit aandeel nagenoeg op hetzelfde niveau (21,3%) als in de vier grote steden (21,6%).

Naast de basismonitor wordt een aanvullende analyse gedaan op de loopbaan van jongeren van Zuid. Hieruit blijkt dat hoe hoger het niveau van de mbo opleiding, hoe groter de kans op werk. Ook zijn leerlingen die kiezen voor een combinatie van werken en leren (Beroeps Begeleide Leerweg), vaker aan het werk dan leerlingen die gekozen hebben voor de Beroepsopleidende leerweg (BOL). Van de leerlingen met een diploma transport, zorg of techniek hebben meer leerlingen een baan dan leerlingen die voor andere opleidingen hebben gekozen. Deze bevindingen sluiten aan bij de inspanningen van het NPRZ om leerlingen via loopbaanoriëntatie en de AanDeBak-garantie te laten kiezen voor opleidingen in de zorg, haven en techniek.