Sloopregeling oude brommers verlengd

mainImage
Sloopregeling oude brommers verlengd

In het bezit van een brommer van voor 2010? De sloopsubsidieregeling voor oude brom- en snorfietsen is verlengd tot 1 maart 2019. Hiermee kunnen Rotterdammers een bijdrage van driehonderd euro ontvangen wanneer zij een oude tweewieler laten slopen.

De subsidieregeling werd in 2017 voor een jaar opgesteld om de geluids- en stankoverlast van oude brommers en snorfietsen tegen te gaan. De gemeente wil hiermee de Rotterdamse luchtkwaliteit verbeteren. En minder vervuilende voertuigen laten deelnemen aan het verkeer.

Op verzoek van de fracties van GroenLinks en het CDA verlengt de gemeente de subsidieregeling met drie maanden. Nu kunnen aanvragen niet tot 31 december 2018 maar tot 1 maart 2019 ingediend worden. Dan stopt de subsidie definitief, tenzij de 200.000 euro die de gemeente extra beschikbaar stelt eerder op is.

Wethouder Bonte (duurzaamheid): ''De sloopregeling blijkt een succes. Al 1.200 brommers werden dit jaar ingeleverd en nog zo’n 150 aanvragen zijn in behandeling. We stellen daarom extra subsidie beschikbaar om zo nog meer Rotterdammers de kans te bieden gebruik te maken van de regeling. En samen te werken aan minder overlast en een schone lucht.''


| Foto: Digitaal Dagblad