Dagblad010 | Somalisch gezin terroriseert Ommoordflat

Somalisch gezin terroriseert Ommoordflat

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Raadslid Benvenido van Schaik wil van het stadsbestuur weten waarom er nog steeds geen passende maatregelen zijn genomen tegen burenterreur in Ommoord en wie nu eigenlijk definitieve stappen moet ondernemen: de gemeente of Havensteder?

‘’De ellende is begonnen toen in 2010 een groot Somalisch gezin met vijf kinderen in de flat aan de Einsteinplaats trok. De overlast loopt uiteen van lawaai diep in de nacht tot het gooien van vuil op de balkons. Bovendien is er sprake van vernieling en intimidatie’’, schrijft Van Schaik.

‘’Omdat de familie de intercom gesloopt heeft en Havensteder die weigert te herstellen vanwege een betalingsachterstand slaan bezoekers van deze familie ’s nachts op ruiten en deuren bij wijze van aanbellen. Als ze op dit asociale gedrag worden aangesproken volgen er met regelmaat racistische scheldpartijen jegens Nederlandse bewoners, evenals bedreigingen en gespuug’’, aldus het Leefbaar-raadslid, die het treurig vindt dat dit ten overvloede bekend is bij de politie en Havensteder.

‘’De bewoonster recht onder de familie heeft het meest te stellen van overlast en bedreiging en heeft al tientallen meldingen gedaan bij Havensteder, de gemeente en de politie. Wat er dan volgt zijn geluidsmetingen, vele pagina’s rapporten en mediations, maar uiteindelijk haalt het allemaal weinig uit’’, aldus Van Schaik. ‘’Havensteder erkent de problemen, tenminste zo lang de weinig competente medewerkster het dossier niet wéér kwijtraakt. Omdat de Somalische familie zich niet hield aan opgestelde afspraken werd ten langen leste eind 2017 medegedeeld dat de overlastgevers uit huis gezet zouden worden. Maar de uitkomst laat zich raden: een half jaar later is er nog steeds niks veranderd.’’

Van Schaik wil namens Leefbaar Rotterdam nu hom of kuit hoe ‘’zo’n ernstig geval van woonoverlast, met overduidelijk maar één schuldige partij, zich al 8 jaar voortsleept.’’


Foto: Digitaal Dagblad