SP boos over 'verraad' Burgerzaken

mainImage
SP boos over 'verraad' Burgerzaken

De fractie van de SP in Rotterdam heeft zich bij wethouder Wijbenga beklaagd over de rol van de afdeling Burgerzaken, die de politie heeft ingeschakeld toen een man zonder verblijfstatus zijn ongeboren kind kwam erkennen. Het gevolg was dat hij door twee rechercheurs werd meegenomen en sindsdien heeft hij een meldplicht bij de politie.

‘’Enerzijds mag de gemeente zich niet onttrekken aan de wet’’, laat SP-fractievoorzitter Van Zevenbergen per brief weten aan het stadsbestuur, ‘’anderzijds moet de gemeente wat ons betreft een zo passend mogelijke houding aannemen tegenover personen zonder verblijfstatus die het goede proberen te doen en, ondanks gebrek aan documentatie, proberen mee te draaien in de samenleving. Het gegeven dat deze groep personen volstrekt geen gevaar vormt voor de openbare orde, weegt voor ons zeer zwaar.’’

Van Zevenbergen wil weten welk beleid Burgerzaken hanteert en waar dat is terug te vinden? Maar ook welke afweging er wordt gemaakt bij het ontkennen van toegang tot basisrechten, zoals het erkennen van een kind? Omdat personen zonder verblijfstatus ‘’toch al op afstand staan van de samenleving’’ vreest het raadslid dat ze op deze manier steeds schuwer zullen worden en uiteindelijk volledig in de anonimiteit zullen verdwijnen. ''Een kind blijft in dat geval zonder wettelijke vader.''


Foto: Digitaal Dagblad