Dagblad010 | SP-raadslid wil debat over salaris corporatiedirecteuren

SP-raadslid wil debat over salaris corporatiedirecteuren

mainImage
SP-raadslid wil debat over salaris corporatiedirecteuren

De gigantisch hoge salarissen van de directeuren van de vier woningcorporaties in Rotterdam moeten omlaag. Bij Woonstad Rotterdam, Woonbron en Vestia kreeg de leiding in 2016 meer dan 230.000 euro per jaar. Havensteder betaalde haar directeur Hedy van den Berk ‘slechts’ 219.000 euro. In alle vier gevallen gaat het om een bezoldiging, die ruim boven de 181.000 euro ligt. Dat is het maximumsalaris volgens de Wet Normering Topinkomens. Hoeveel de directeuren in 2017 of 2018 - nu dus! - krijgen, is nog niet bekend.
SP-raadslid Burak Yildiz vindt het absurd dat de corporaties zoveel geld kwijt zijn aan de bezoldiging van hun directeuren. “Er zou een moreel appel aan hen moeten worden gedaan om naar die 181.000 euro te gaan”, vindt Yildiz, die donderdag hierover in de gemeenteraad in debat wil met wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam).
De SP’er weet dat er sinds 2013 een overgangsrecht geldt voor de veelverdieners in de publieke en semi-publieke sector. Maar dat houdt in dat pas in 2022 de corporatiedirecteuren op het niveau van die 181.000 euro zullen zitten.  “Dat tempo van neerwaartse bijstelling van die topsalarissen gaat veel te langzaam. Bovendien leert de praktijk dat de zittende directeuren blijven plakken op hun plek. Want bij een eventuele overstap naar een andere corporatie vervalt hun overgangsrecht en zouden ze een aanvangssalaris van 181.000 euro kunnen krijgen. En daar passen zij voor”.
Volgens Yildiz zou het een goede zaak zijn als wethouder Simons actie zou ondernemen. “Vorig jaar deed toenmalig minister Blok met succes een moreel appel op de Amsterdamse  politiechef Bernhard Welten om geld in te leveren. Waarom zou Simons niet iets soortgelijks doen?”, vraagt het raadslid zich af.


Foto: Digitaal Dagblad