Sportbedrijf laat kunstgras elders recyclen

mainImage
Sportbedrijf laat kunstgras elders recyclen

Het Sportbedrijf van Rotterdam onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe samenwerking met een of meer bedrijven die gebruikt kunstgras recyclen. Aanleiding zijn zowel de kritiek van het programma Zembla als de latere schriftelijke vragen van raadslid René Segers over verwerkingsbedrijven, die zeggen te recyclen maar in werkelijkheid de matten opslaan dan wel doorverkopen aan particulieren of dumpen in het buitenland.

De vragen die Segers (CDA) hierover heeft gesteld hebben geleid tot antwoorden waaruit bleek dat het Sportbedrijf zaken deed met een bedrijf uit Barneveld en dat was één van de bedrijven die in Zembla was genoemd.

Het Sportbedrijf voelt zich verder niet verantwoordelijk voor het gedrag van het Barneveldse bedrijf, omdat op het moment dat de gebruikte matten zijn afgevoerd naar een verwerker die op een zogenaamde bonafide VIHB-lijst voorkomt, het Sportbedrijf wettelijk is gevrijwaard. Het ontvangt later stortbonnen en waarschijnlijk zijn die in het geval van het Barneveldse bedrijf ook daadwerkelijk door Rotterdam ontvangen, hoewel dat niet in de beantwoording staat aan Segers.

In de afgelopen zomer zijn er vijf toplagen van kunstgrasvelden vervangen en de verwachting is dat er de komende vijf jaar gemiddeld nog negen vervangingen volgen.


| Foto: Digitaal Dagblad