Studieschuld weer een stuk hoger

mainImage
Studieschuld weer een stuk hoger

De tienjaars rente op de studielening vanaf 2020 zorgt ervoor dat de lasten van studenten, uitgaande van de gemiddelde studieschuld, met 5.000 euro wordt verhoogd. De LSVb vindt het ongelofelijk dat de Tweede Kamer hiermee heeft ingestemd.

“Het is ongelofelijk dat we studenten met het leenstelsel verplichten om zich diep in de schulden te laten steken en vervolgens binnen drie jaar na invoering ook nog de rente te verhogen. Op deze manier geeft de overheid studenten een klap in het gezicht  en verliezen studenten het vertrouwen in de politiek“, vindt Carline van Breugel, de voorzitter van de Studentenvakbond LSVb.

Nog geen maand geleden demonstreerden studenten tegen het leenstelsel. Dit stelsel heeft het onderwijs minder toegankelijk gemaakt doordat niet alle jonge mensen zich diep in de schulden durven te steken. Met name jongeren waarvan de ouders niet hebben gestudeerd, studenten met een migratieachtergrond, en studenten met een functiebeperking.

“Waar studenten gebukt gaan onder hun studieschuld doet dit kabinet er een schepje boven en verhoogt de rente op de studielening’’, aldus Van Breugel. ‘’Met deze regeling wordt het onderwijs nog minder toegankelijk en worden de studieschulden nog hoger. Dat is een verlies voor heel Nederland.”


| Foto: Digitaal Dagblad