'Terrasafscheiding is illegaal bouwwerk'

mainImage
'Terrasafscheiding is illegaal bouwwerk'

De exploitant van een uitspanning in het appartementencomplex Hoge Maas aan het Charloisse Hoofd heeft een vergunning gekregen voor permanente uitschuifbare terrasafscheidingen, terwijl naar de mening van de Partij voor de Dieren hiermee een illegaal bouwwerk wordt gelegaliseerd.

Bewoners van het appartementencomplex hebben in oktober een bezwaarschrift ingediend over de verleende omgevingsvergunning. ‘’Zij zeggen dat vaste terrasafscheidingen niet zijn toegestaan en gaan daarbij af op het oordeel van een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht’’, aldus raadslid Van der Velden. ''De afscheidingen zijn met 210 centimeter ook hoger dan is toegestaan. De bewoners hebben hierdoor te kampen met geluidshinder.’’

Van der Velden vindt het ‘’onwenselijk dat illegale situaties en praktijken middels een vergunning achteraf kunnen worden gelegaliseerd.’’ De bemoeienis van de Partij voor de Dieren in deze kwestie houdt verband met het feit dat de bewoners van Hoge Maas hebben opgemerkt dat er sinds de plaatsing van de terrasafscheidingen veel minder foeragerende vleermuizen te bespeuren zijn dan voorheen. Van bouwwethouder Bas Kurvers moet nu het antwoord komen of bij het verlenen van (omgevings)vergunningen rekening wordt gehouden met vleermuizen?


| Foto: Digitaal Dagblad