'Tunnelvisie bij dit stadion kent geen grenzen'

9 July 2020, 22:30 uur
Algemeen
mainImage
V.l.n.r.: Van der Velden, Simons, Verkoelen en Tak

De tussenrapportage van de Rotterdamse Rekenkamer over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City komt er globaal op neer dat het voor Rotterdam Zuid een uitstekende plan is en zeker bijdraagt aan de upgrading van een verwaarloosd leefgebied, maar waarom daar dan ook een nieuw stadion gebouwd moet worden en nog erger: waarom er 40 miljoen gemeenschapsgeld voor opgeofferd moet worden, dat is de Rekenkamer een raadsel.

Zie: https://dagblad010.nl/Bouw%20&%20Wonen/rekenkamer-vindt-risico-in-nieuw-stadion-tricky-

Dit zijn de reacties van de raadsleden in Rotterdam die een redelijk grote hoofdrol spelen in het projekt:

Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren): ‘’Het is een pittig rapport wat aantoont dat de gemeente weinig heeft geleerd van eerdere grotere projecten. De informatievoorziening aan de gemeenteraad is wederom niet op orde. Sterker nog, de gemeenteraad is niet volledig geïnformeerd over de financiële steun aan de stichting die de gebiedsontwikkeling realiseert. Verder wordt door het college onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de actuele risico’s zijn. In april heb ik nog verzocht om de voortgangsrapportage zoals die afgesproken was bij grote projecten. Die werd niet geleverd. Hierdoor komt de controlerende rol van de gemeenteraad in het geding. 
De tunnelvisie bij dit project kent geen grenzen. Immers, de raad werd altijd voorgehouden dat de gebiedsontwikkeling zonder stadion geen doorgang kon vinden. Een beproefd recept voor het doordrammen van je plan. Zie Warmtebedrijf. Maar het plannetje zal waarschijnlijk als een zeepbel uit elkaar spatten. Tijd dat men nu eindelijk gaat werken aan de gebiedsontwikkeling zonder de bouw van dit achterhaalde, megalomane stadion.’’

Robert Simons (Leefbaar Rotterdam): ‘’De gemeenteraad heeft in 2017 een besluit genomen en in dat licht vind ik het punt over het publiek belang een semantische discussie. Wel ben ik het met de rekenkamer eens dat de gemeenteraad onvoldoende wordt meegenomen in de status van de financiering. Het meest zorgelijke punt vind ik trouwens dat het college medio april met een ondersteuning aan de stichting gebiedsontwikkeling buiten zijn boekje is getreden. Heeft dit te maken met de uitkoop van het laboratorium?’’

Ellen Verkoelen (50Plus): ‘’De Rekenkamer legt in haar onderzoekbrief pijnlijk bloot dat de burgemeester en het college zich dermate blindstaren op de eeuwige roem die zij voor zichzelf willen vergaren met dit megalomane nieuwe stadion dat zij volkomen vergeten zijn dat zij slechts zijn aangesteld als eenvoudige dienders van het publieke belang van de stad.
Alle voor de hand liggende regels van goed bestuur zoals het afwegen van de conflicterende belangen van publiek en privaat, het inzichtelijk maken van de risico’s bij het nemen van dergelijke verantwoordelijkheden, het onderzoeken van alternatieve plannen worden als onzinnig opzijgeschoven omdat het gevoel van aanzien, van faam de hersenen van ons bestuur doet verweken.
Onze burgemeester en college die zich met dit pretentieuze nieuwe stadion gekoppeld aan een toonaangevende gebiedsontwikkeling bezighouden vinden een kritische gemeenteraad die maar om informatie blijft vragen natuurlijk zeer ongemakkelijk.’’

Dennis Tak (Partij van de Arbeid): ‘’Hofstra zegt dat publieke belang niet genoeg is afgewogen, maar zonder het publieke belang - de gebiedsontwikkeling - had de PvdA dit plan nooit gesteund. Het publiek belang is wat mij betreft uitgebreid meegenomen, omdat we dat stuk Rotterdam Zuid ontwikkelen. De rekenkamer heeft gelijk door te zeggen dat de gemeente belangen goed moet scheiden. Anders bestaat het risico dat we straks op dezelfde manier de mist in gaan als met het Warmtebedrijf. Het is goed dat de rekenkamer dit onderzoek doet, het houdt ons scherp. Maar het wordt verdomme ook wel eens tijd dat de bedrijfstak betaal voetbal kleur bekent."