Verkeersdrempels nodig op Uitweg

mainImage
Verkeersdrempels nodig op Uitweg

De gebiedscommissie die de belangen behartigt van het Kleiwegkwartier dringt er ongevraagd bij de gemeente op aan om verkeersdrempels te plaatsen zowel op de Uitweg als op de Rosenlaan. Ze moeten in beide gevallen komen vóór de voetgangersoversteekplaats. De gemeente heeft al eens eerder dit verzoek gehad, maar toen werd het van de tafel geveegd met de verklaring dat er voor beide wegen een 50 km-regime geldt.

De gebiedscommissie blijft echter van mening dat het kruispunt Kleiweg-Uitweg-Rozenlaan opgevat moet worden als specifieke situatie. Automobilisten, die op de Uitweg en op de Rozenlaan richting het kruispunt rijden, hebben structureel een te hoge snelheid om een juiste inschatting van de verkeerssituatie te kunnen maken. Te vaak wordt ook geprobeerd om toch nog even het groene licht te willen halen. Het leidt herhaaldelijk tot onwenselijk onveilige verkeerssituaties, met name voor de kwetsbare verkeerstromen: overstekende voetgangers en fietsers met bovendien op één van de hoeken het drukke café De Gouden Snor.


Foto: Digitaal Dagblad