Vervoersarmoede treft ook Rotterdam

mainImage
Vervoersarmoede treft ook Rotterdam

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft Rotterdam uitgenodigd om aanvullende informatie te verstrekken voor het probleem van de vervoersarmoede.

‘’Er zijn mensen in de samenleving die om uiteenlopende redenen niet altijd op de plaatsen kunnen komen waar ze zouden willen komen. Dat kan hun deelname aan de samenleving belemmeren’’, zegt Astrid Kampert, statistisch onderzoeker bij de afdeling verkeer en vervoer van het CBS. ‘’Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen die ver van voorzieningen wonen en geen vervoermiddel bezitten. Deze mensen kunnen vervoersarmoede ervaren. Daardoor bestaat de kans dat het risico op sociale uitsluiting groter wordt.’’

Kampert is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe indicator. ‘’We hebben daar een zestal kenmerken bij gebruikt, die van invloed zijn op vervoersarmoede: inkomen, voertuigbezit, afstand tot openbaar vervoer, afstand tot voorzieningen, lichamelijke of geestelijke beperking en leeftijd.’’

Volgens Kampert is er de laatste tijd zowel in de wetenschap als in de beleidswereld belangstelling voor onderzoek dat vervoersarmoede regionaal in kaart brengt. ‘’Het CBS heeft integrale databronnen in huis om te onderzoeken waar huishoudens bijvoorbeeld geen voertuig hebben en ver van voorzieningen wonen. Door diverse bronnen te combineren kunnen wij op laagregionaal niveau zichtbaar maken waar veel huishoudens risico lopen. We verwachten dat gemeenten en ook andere partijen interesse hebben in kwantitatief onderzoek hiernaar.’’


Foto: Digitaal Dagblad