VluchtelingenWerk: opvangcentra raken vol

mainImage
VluchtelingenWerk: opvangcentra raken vol

VluchtelingenWerk Nederland vreest dat er weer noodopvangplekken moeten worden ingericht voor asielzoekers. Volgens de organisatie moeten vluchtelingen in ons land steeds langer wachten tot hun asielprocedure inhoudelijk begint en raken asielzoekerscentra daardoor vol. De grote personeelstekorten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veroorzaken die wachtrij, meent VluchtelingenWerk Nederland.

De organisatie zegt dat het inmiddels 43 weken duurt in plaats van ongeveer zes dagen voordat aanvragen in behandeling worden genomen. Volgens Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij de organisatie, maakt de lange wachtrij dat vluchtelingen zich steeds grotere zorgen maken over de veiligheid van hun gezin dat moest achterblijven. ''Hierdoor blijven duizenden asielzoekers onwenselijk lang in onzekerheid over hun toekomst, en dit leidt tot veel onzekerheid, frustratie en onrust in de opvang.''

VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Mark Harbers (Vreemdelingenbeleid) op ''alles op alles te zetten om de explosief gestegen wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure met grote urgentie aan te pakken''.


Foto: Digitaal Dagblad