Vragen over rare straf in AZC Beverwaard

mainImage
Vragen over rare straf in AZC Beverwaard

VVD, Leefbaar Rotterdam en het CDA – bij elkaar 18 rechtse zetels in de gemeenteraad – willen van burgemeester Aboutaleb weten of er in het Asielzoekerscentrum in Beverwaard een zogenaamde disciplinaire ‘COA-maatregel’ bestaat?

De fracties van de drie politieke partijen zijn van het mogelijk bestaan hiervan op de hoogte gebracht door een inspreekster tijdens een vergadering van de gebiedscommissie in IJsselmonde. Bij het opleggen van deze maatregel zou een overlastgevende asielzoeker voor de duur van twee weken de toegang tot het centrum worden ontzegd. En gedurende die periode zou de asielzoeker, met geen of beperkte inkomsten, in eigen voeding of onderkomen moeten voorzien.

‘’Als dat zo is, waarom worden asociale asielzoekers dan niet in een daarvoor aso-AZC geplaatst? Dat is de tweede vraag, die de raadsleden Eskes (CDA), Versnel (VVD) en Van Elck (Leefbaar) per mail aan het stadsbestuur hebben gestuurd. Maar er zijn in totaal twaalf, waaronder deze: ‘’Blijven de asielzoekers die zich aan deze maatregel moeten onderwerpen wel op de radar van het COA als zij het terrein zijn afgezet? Begrijpt dat u deze maatregel fnuikend is voor het gevoel van de veiligheid van de bewoners van de Beverwaard en begrijpt u óók, dat dit het gevoel oproept dat de overheid achteloos omgaat met de belangen van de bewoners?’’

Ook stelt het drietal vast dat het draagvlak voor het asielbeleid van het Rijk hiermee verregaand wordt ondermijnd en ''dat de rek eruit gaat'' naar aanleiding van de misdragingen van de ''veiligelanders in een slecht functionerend asielstelsel waarin terugkeer van afgewezen vaak niet gebeurt, mede door het aanhoudende onvermogen om de Europese buitengrenzen te bewaken.''


Foto: Digitaal Dagblad