VVD: meer tijdelijke woningen vluchtelingen

mainImage
VVD: meer tijdelijke woningen vluchtelingen

Regeringspartij VVD wil dat het kabinet meer werk maakt van 'sobere en tijdelijke woonoplossingen' voor vluchtelingen, meldt de Volkskrant. Mede doordat meer gemeenten overwegen om statushouders niet langer voorrang te geven bij het toewijzen van sociale woningen, dreigen vluchtelingengezinnen nog langer in asielzoekerscentra (azc’s) te moeten blijven.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis wil dat het kabinet volgend jaar samen met gemeenten en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) pilots ontwikkelt om meer prefab- en andere flexibele woningen op te zetten. Als de proeven slagen, moet er in 2020 'een nieuwe stimuleringsregeling' komen, zodat gemeenten aan de slag kunnen met de plannen. De VVD’er gaat daar maandag een motie voor indienen.

De verwachting is dat het kabinet welwillend tegenover het VVD-initiatief staat, maar twijfels zullen er in de Tweede Kamer ook genoeg zijn.


Foto: Digitaal Dagblad