Dagblad010 | VVD stunt en vraagt geld voor Piet Heyn

VVD stunt en vraagt geld voor Piet Heyn

mainImage
VVD stunt en vraagt geld voor Piet Heyn

door Jan D. Swart

Reactiestuntje van de VVD in Rotterdam, die het stadsbestuur geld vraagt om het beeld van Piet Heyn te restaureren.

De aanmoediging komt van raadslid Tim Versnel in opvallende bewieroking. Hij schrijft over Piet Pietersen Heyn en vervolgens in vererende termen als zeeheldroemruchte veroveringen en over diens grote rol in onze nationale geschiedenis. En dat is andere taal dan die van de Bond van Antifascisten en van de Partij van de Arbeid in Rotterdam, die het koloniale verleden van Nederland hekelen en ook het beeld van deze zeevaarder het liefst uit het straatbeeld zagen verdwijnen.

Terwijl het Citylab010 geen geld meer heeft om op 31 december een kindervuurwerk te subsidiëren, maar er inmiddels op initiatief van oud PvdA-raadslid Peggy Wijntuin wel 200.000 euro is uitgetrokken om het koloniale verleden te onderzoeken van Rotterdammers die vierhonderd jaar onder totaal andere maatschappelijke omstandigheden leefden en stierven, laat de VVD met de aangevraagde opknapbeurt van het Piet Heyn-beeld op zijn eigen manier zien de koers en de standpunten van de hedendaagse Partij van de Arbeid niet te snappen.

De VVD vond voor de opknapbeurt van het beeld van Piet Heyn aan de voet van Delfhaven steun bij het CDA (die ook deel uit maakt van de coalitie), van Leefbaar Rotterdam, van 50Plus en - om de koloniale zeurpieterij van de PvdA-fractie extra in de spotlights te brengen – stuntte Versnel symbolisch óók met de handtekening van de eenmansfractie van de PVV.

‘’Rotterdam speelt al eeuwen een grote rol in onze nationale geschiedenis. Daar hebben verschillende Rotterdammers in het verleden een bijdrage aan geleverd. Een van deze helden is Piet Pietersen Heyn. Deze zeeheld is onder andere bekend geworden door de roemruchte verovering van de Spaanse zilvervloot in 1628. Door deze en andere daden leverde hij een belangrijke bijdrage aan onze nationale geschiedenis. Dat was dan ook de reden dat er in 1870 een standbeeld van hem in Delfshaven, de plek waar Hein opgroeide, werd neergezet. Door de tand des tijds is dit standbeeld inmiddels in slechte staat. De Rotterdamse VVD wil samen met CDA Rotterdam, PVV Rotterdam, 50Plus en Leefbaar Rotterdam, dit beeld juist behouden voor het nageslacht, om zo Piet Hein ook in de toekomst te blijven eren voor zijn bijdrage aan ons land en onze stad’’, schrijft Versnel, waarna hij de wens uitspreekt dat het stadsbestuur – met daarin twee wethouders van de Partij van de Arbeid – net als hij van mening is ‘’dat we monumenten van Rotterdamse helden moeten koesteren?’’

[caption id="attachment_52825" align="alignnone" width="900"] Piet Heyn en Tim Versnel[/caption]

 


Foto: Digitaal Dagblad