Waar ligt de grens van herrie in de stad?

mainImage
Waar ligt de grens van herrie in de stad?

Hoeveel Rotterdamse huizen staan op een te lawaaierige plek?

Deze vraag is actueel geworden sinds de Wereldgezondheidsorganisatie een rapport heeft gepubliceerd waarin blijkt dat een-derde van alle huizen in Nederland op een plek staat met te veel herrie. Waarschijnlijk die van de Rotterdamse raadsleden Segers (CDA) en Postma (GroenLinks) ook. Ze hebben er vragen over. Ook de schadelijke effecten is hun bekend. Volgens de richtlijnen van de WHO blijkt dat wegverkeer vanaf 53 decibel schadelijk is voor de gezondheid, treingeluid spant vanaf 54 decibel de kroon, maar ook de geluiden van vliegtuigen en zelfs windmolens vanaf 45 decibel. Wanneer deze geluidsbronnen worden gecombineerd, is het effect bovendien groter.

Onderzoek toont verder aan dat omgevingsgeluid invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het is slecht voor de leesvaardigheid. Het veroorzaakt chronische stress en dat draagt dan weer bij aan onder meer obesitas en diabetes.

Doordat bevolking en economie groeien, groeien geluidsbronnen mee en dat is naar de mening van het CDA (Segers) en GroenLinks (Postma) ook een probleem voor Rotterdam. Daarom willen ze van het stadsbestuur weten waar de grens ligt en hebben ze hun zorgen vervat in een aantal schriftelijke vragen.


Foto: Digitaal Dagblad