Weinig aandacht sociale veiligheid in azc's

mainImage
Weinig aandacht sociale veiligheid in azc's

In asielzoekerscentra (azc) is weinig aandacht voor sociale veiligheid. Er is wel veel beleid op dit gebied om zaken als pesten, discriminatie, schelden en bedreigingen te voorkomen, maar dat wordt ,,door de azc’s in de praktijk niet of gedeeltelijk uitgevoerd". Dat staat in een onderzoek over de periode 2015-2017 van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Verder zijn er nauwelijks concrete afspraken gemaakt tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over sociale veiligheid. Het COA heeft ''geen integraal en samenhangend beleid waarmee zij invulling geeft aan de missie om (kwetsbare) bewoners een veilige opvang te bieden".

Ook is het beleid van het COA te gefragmenteerd, aldus de Inspectie. Zaken als diefstal en discriminatie worden nagenoeg niet geregistreerd. Het is ''amper" bekend hoe veilig asielzoekers zich in een azc voelen. Ook zijn niet alle bewoners van asielzoekerscentra goed in beeld.


Foto: Digitaal Dagblad