Wethouder opent ICT-Campus bij RDM

mainImage
Wethouder opent ICT-Campus bij RDM

Wethouder Said Kasmi geeft om 16.00 uur het officiële startschot voor IT Campus Rotterdam op het voormalige RDM-terrein. IT Campus Rotterdam is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, primair onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs en de lokale overheid. Zij zetten zich in voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam door het verrijken van het onderwijs, verbeteren van digitale vaardigheden en een gezamenlijke IT-agenda.

De ICT-sector in Rotterdam groeit met 8,8% volgens de cijfers van Rotterdam Monitor Creatieve Industrie, maar de instroom bleef echter beperkt. Van de 100.000 studenten aan Rotterdamse mbo- en hbo-instellingen volgt slechts 4% een ICT-opleiding. Zonder ingrijpen zou dit probleem steeds groter zijn geworden.

IT Campus Rotterdam werkt op het RDM-terrein én online aan een programma voor de stad om het netwerk van bedrijven, onderwijs en overheid verder met elkaar te verbinden, met bestaande én nieuwe initiatieven.


| Foto: Digitaal Dagblad