Wie staat vuurwerk toe in Het Park?

mainImage
Wie staat vuurwerk toe in Het Park?

De Partij voor de Dieren in Rotterdam wil onderzocht hebben wie bij de gemeente Rotterdam besloten heeft om afgelopen zondag een professionele vuurwerkshow toe te staan in het Park en op grond van welk reglement dit kon.

Raadslid Ruud van der Velden heeft de Digitale Vergunningenkaart van de milieudienst erbij gehaald en geen vergunning kunnen ontdekken. Dat versterkt zijn vermoeden dat het spetterende feestje ter meerdere glorie en vooral in belang van de organisator was.

Eigenlijk komt zijn bezwaar – althans als men de ernst van zijn 13 vragen leest die hij hierover aan het stadsbestuur stelt – neer op deze kern: welke ambtenaar verleent aan dat privébelang van de organisator zijn medewerking?

‘’Mensen en dieren hebben overlast ondervonden van deze show’, schrijft hij. ‘’En niet alleen huisdieren, die er worden uitgelaten, maar ook de dieren die in Het Park leven. Het ophokken of binnenhalen van 'levende have' kan hier niet van toepassing zijn, want deze dieren leven in het wild. De dieren leven volgens een dag- en nachtritme dat niet anders is dan van mensen: overdag lawaai en licht, 's nachts (relatieve) rust en donkerte’’, aldus het raadslid.

Hij wil weten hoe dat vergunningenstelsel zich verhoudt tot het broedseizoen van dieren waarin alle vogels beschermd zijn en de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming van kracht zijn en ook op welke manier er op papier rekening wordt gehouden met het dag- en nachtritme van dieren, vooral als het gaat om een evenement in een parkachtige omgeving.

Meest interessante vraag is natuurlijk: welke belangen spelen een rol?


Foto: Digitaal Dagblad