Dagblad010 | Wie waren de Rotterdamse arrestanten in de oorlog?

Wie waren de Rotterdamse arrestanten in de oorlog?

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Zeventien archiefdozen met zo’n 34.000 kaartjes. Tot nu stond deze collectie van arrestatie- en ontslagkaarten uit de Tweede Wereldoorlog van het Rotterdamse politiearchief in het depot van het Stadsarchief Rotterdam. Maar dankzij een crowdsourcing-project in samenwerking met het Netwerk Oorlogsbronnen en dus met inzet van vrijwilligers, worden de kaarten gedigitaliseerd en doorzoekbaar.

Elk kaartje biedt een fascinerende blik op het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. De collectie is dan ook een interessante bron voor wetenschappelijk onderzoekers, genealogen en historici. Van de ruim 30.000 mensen die gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn gearresteerd door de Rotterdamse politie, staat bijvoorbeeld beschreven waarom ze zijn aangehouden. Maar ook welke persoonlijke bezittingen zij op dat moment bij zich hadden en wanneer ze zijn vrijgelaten of zijn getransporteerd naar een kamp of andere gevangenis.

Deze originele registratie van arrestanten vormt een belangrijke bron van informatie over personen die tijdens de Duitse bezetting hebben vastgezeten in een Rotterdamse politiecel. Dat waren ‘gewone criminelen’, maar ook veel mensen die waren opgepakt om politieke redenen of vanwege hun Joodse achtergrond. Een deel van hen was afkomstig van buiten de stad. De Rotterdamse arrestanten-afdeling vervulde in de Tweede Wereldoorlog namelijk een regionale functie.

Hulp van vrijwilligers
Het Stadsarchief Rotterdam en het Netwerk Oorlogsbronnen roepen de hulp in van vrijwilligers om de Rotterdamse arrestantenkaarten uit de bezettingstijd toegankelijk te maken. Vanuit huis en op een eigen computer, worden de gegevens op de kaartjes overgetikt via een afgeschermde omgeving op HetVolk.org. Heb je interesse en wil je graag meedoen aan de ontsluiting van dit bijzondere stuk Rotterdamse oorlogsgeschiedenis? Geef je dan op via crowdsourcingWO2DV@rotterdam.nl.

Oorlogslevens
De database met persoonsinformatie die uit het project voortkomt wordt op termijn opgenomen in de personen-portal ‘Oorlogslevens’ van Netwerk Oorlogsbronnen. Dit is een WO2-personenzoekmachine - vooralsnog alleen raadpleegbaar voor medewerkers van betrokken erfgoedinstellingen - die uit verschillende collecties levensgebeurtenissen reconstrueert. Het Stadsarchief Rotterdam stelt de scans en openbare gegevens van de arrestanten kaarten zelf t.z.t. via de eigen website ter beschikking.

Netwerk Oorlogsbronnen
Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) maakt digitaal wegwijs in fysiek verspreide WO2-bronnen, die in de depots van zo’n 430 instellingen in Nederland liggen. In de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl komen miljoenen WO2-bronnen samen. Zoek en vind hier relevante archiefstukken, foto's, interviews, dagboeken, voorwerpen, filmfragmenten en veel meer over personen, gebeurtenissen, plaatsen en momenten uit de Tweede Wereldoorlog. Dit crowdsourcing-project is mogelijk dankzij het VSBfonds. Het Netwerk Oorlogsbronnen wordt gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Vfonds en VSBfonds.


Foto: Digitaal Dagblad