Zijn er ook Rotterdamse ondertekenaars?

mainImage
Zijn er ook Rotterdamse ondertekenaars?

De VVD zou graag uitgezocht zien of er onder de Nederlandse ondertekenaars van de zogenaamde Nashville-verklaring  - waarmee honderden reformatorische en evangelische predikanten en voorgangers zich openlijk keren tegen homoseksualiteit en transgenderisme  - ook Rotterdamse personen, kerken of instanties zijn te vinden.

Raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer doet dit verzoek aan het stadsbestuur en ‘’als uw antwoord ja is’’, schrijft hij, ‘’bent u dan bereid om in gesprek te treden met deze ondertekenaars en hen het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ aan te bieden waarin staat dat in 2022 de LHBTI(+)-acceptatie in onze stad aantoonbaar en maximaal is verbeterd? En als ze het gesprek weigeren bent u dan bereid om dit te laten meewegen bij het verstrekken van toekomstige gemeentelijke subsidies die zij ontvangen?’’


Foto: Digitaal Dagblad