De hetze tegen minister Stef Blok (VVD) na zijn uitspraken over de multiculturele samenleving en Suriname heeft nu weer geleid tot een brief van ruim 20 medewerkers van zijn eigen ministerie met de strekking dat het departement niet divers genoeg is.

Hun grief is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken achterloopt met het aannemen van mensen met een biculturele achtergrond. Ze vragen steun van de hoogste leiding in het uitdragen van de ambitie om dat te verbeteren en willen daarover in gesprek met de minister.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft minder mensen met een niet-westerse achtergrond in dienst dan veel andere ministeries. Maar er zijn ministeries – zoals Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ‘’die op dat gebied nog slechter doen.’’

Duygu Yildirim, raadslid van de Partij van de Arbeid, juicht het initiatief toe op haar twitteraccount toe met de aanmoedigingskreet: ‘’Het is 2018, kom op’’, en merkt verder op dat de ambtenaren van de brief ‘’niet alleen meer collega’s met een niet-westerse achtergrond, maar ook met verschillende seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, leeftijden, religies en lichamelijke beperkingen.’’

Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat het ministerie van Blok in 2017 9,4 procent werknemers met een niet-westerse achtergrond had. Dat percentage ligt inderdaad lager dan bij de totale Nederlandse beroepsbevolking (11 procent) en ook lager dan bij de hele Rijksoverheid (10,3). Maar het percentage bij Buitenlandse Zaken ligt weer hoger dan bij bijvoorbeeld Infrastructuur (6,5 procent) en Onderwijs (7,1 procent).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft veruit de meeste mensen met een niet-westerse achtergrond in dienst (23,8 procent). Maar dat komt omdat de minister van Sociale Zaken in 2016 besloot om alle schoonmakers bij het Rijk in dienst te nemen.

Print Friendly, PDF & Email