Gemeenten willen een aantrekkelijke werkgever blijven. Daarom vindt de VNG een passende loonsverhoging voor ambtenaren op z’n plaats in de nieuw af te sluiten cao met de vakbonden. Er moet aan de ene kant een prikkel komen voor nieuwe medewerkers, aan de andere kant verdient ook het zittend personeel volgens de gemeentekoepel een beloning.

Verder willen de gemeentelijke werkgevers in de nieuwe cao een harmonisatie van het bovenwettelijk verlof regelen. Dit zou tegemoet komen aan de behoefte van medewerkers om verlofuren flexibel en naar eigen keuze in te zetten.

Van invloed op de loonontwikkeling is verder de stijging van de pensioenpremies van het ABP. Naar verwachting stijgen de pensioenpremiekosten in 2019 met 1,32 procent van de loonsom.

Print Friendly, PDF & Email