De zes kleine partijen in Barendrecht (CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66), die een monsterverbond hebben gesloten om de grote winnaar EVB uit het college te houden, hebben vanmiddag via een perscommuniqué aan de inwoners van Barendrecht laten weten dat zij gaan kijken welke verkiezingspunten van de EVB een plek kunnen krijgen in het coalitieakkoord. Daarmee willen de splinterpartijen op goede voet blijven met de inwoners van Barendrecht, die ervoor zorgden dat de EVB 14 van de 29 zetels binnenhaalde.

De kleine partijen, die met hun opmerkelijke alliantie een minimale meerderheid hebben, zijn niet van Echt Voor Barendrecht (EVB) gediend omdat er de afgelopen jaren te veel ruzies zijn geweest met buurgemeenten. ‘’Bestuurders van buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk ervaren de samenwerking met EVB-bestuurders als oncollegiaal en niet-verbindend. Met als gevolg dat de samenwerking van Barendrecht onder spanning heeft gestaan.’’

Print Friendly, PDF & Email